Genius Program od Booking-com > vypnout nebo nevypnout?

Toto je věčné téma a nikdy se neomrzí. Setkávám se s ním v podstatě pravidelně už několik let a názor jsem zatím nezměnila. Odpověď je pro mě velmi jednoduchá. Než se k ní dostanu, tady je přehled výhod, které nabízí hotel (či jakékoliv jiné ubytovací zařízení) výměnou za přední pozici ve vyhledávání na b-com (resp. jaké výhody získává klient).

Otázka tedy zní: být nebo nebýt (v) Genius programu? Plnou verzi najdeš ve videu, zkrácenou v textu.

Vždy záleží na tom, jakou máme obchodní strategii.

Varianta 1 – Pokud nemáš strategii přímých rezervací a zároveň dodržuješ cenovou paritu, tak pro mě Genius znamená, že budeš vždycky v nevýhodě na Tvém webu, protože cena je pro klienta vždy přes zprostředkovatele výhodnější.

Varianta 2 – Pokud uplatňuješ strategii přímých rezervací a už máš rozdíl mezi cenami na vlastní webové stránce a na portálu, v tomhle tom případě se tedy jedná o Booking.com, pak používání Genius nemusí mít pro klienta žádnou výhodu (tzn. že nebude levnější než při rezervaci napřímo).

Osobně jsem zastánce toho, že pokud někdo chce budovat loajalitu, ať si ji buduje ze svého. Zastávám názor, že Genius program nepotřebuji. A také jsem viděla výsledků hotelů, který z programu odešly. Počet rezervací se nesníží. Co se změní, je průměrná cena.

Všechno je to o nastavení mysli. Mám to u sebe naprogramováno tak, že „jsem skvělý hotel“ a pozornost klienta si nemusím kupovat k zprostředkovatele slevou. Pokud si někdy budu kupovat pozornost klienta slevou, pak jedině napřímo.

Chce-li si některý z našich obchodních partnerů hodlá budovat věrnost, má plné právo to realizovat ze svého. Portálu hradíme provize, má tedy dostatek financí na to, aby si takový marketing také sponzoroval.

Odchod z Genius programu znamenalo pro hotel překopat celou cenovou politiku. A výsledek byl zvýšení ziskovosti hotelu a zároveň i vyšší průměrná cena. Snížení obsazenosti jsem doposud za svou kariéru u našich hotelu nezaznamenala.

P.S. Toto video ani vyjádření se nebude líbit kolegům z booking.com. Chápu, že možná budou i protestovat.