NA REVENUE MANAGEMENT PRAKTICKY A KROK ZA KROKEM

Aplikovat zásady Revenue managmentu do stávajícího fungování hotelu určitě lze. A to jak u hotelu malého, tak i velkého. Než se však do něčeho takové pustíte, je potřeba si ujasnit priority a oblasti, které bude, chtě nechtě, potřebovat změnu. Pojďte s námi však nejdříve absolvovat dvoudenní workshop. Během tohoto školení získáte komplexní přehled o tom, co je důležité a jak postupovat.

V minulosti jste si koupili knihu Revenue management, celou ji přečetli a stejně si nejste 100 % jisti, zda-li je lepší prodat všechnu hotelovou kapacitu za nižší cenu, než neprodat nic a hotel mít prázdný? Hledáte kuchařku nebo návod, který by Vám řekl, kde je ta správná hranice? Kdy a za kolik prodávat? Případně komu? A jak a kde vlastně začít? A čemu byste při zavádění Revenue managmentu měli dát přednost? Otázek na toto téma se Vám jistě honí hlavou spousta.

Revenue management nabízí výjimečnou možnost, jak maximalizovat své tržby v závislosti na optimálním využití hotelové kapacity. A jak to funguje v praxi?

UJASNĚTE SI, JAK SPRÁVNĚ TVOŘIT CENU PRÁVĚ U VÁS! ABSOLVUJTE S NÁMI DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ NA MÍRU.

Aplikovat zásady Revenue managmentu do stávajícího fungování hotelu určitě lze. A to jak u hotelu malého, tak i velkého. Než se však do něčeho takové pustíte, je potřeba si ujasnit priority a oblasti, které bude, chtě nechtě, potřebovat změnu. Pojďte s námi však nejdříve absolvovat dvoudenní workshop. Během tohoto školení získáte komplexní přehled o tom, co je důležité a jak postupovat.

Školení Revenue Managementu realizujeme na 2 dny, je to v podstatě workshop, kde se první den seznámíme s tím, jaké jsou pilíře revenue managementu (vše je vždy reprezentováno praktickými příklady), účastníci se taktéž seznámí s tím, jak pracovat s dynamickou cenotvorbou, aby mohli zásady revenue managementu uplatňovat. Druhý den se věnujeme forecastu, opět prakticky a všichni připravují základní rozpočet, který vychází z toho, co se naučili den předtím a dopoledne. Účastníci musí mít počítač s excelem a kalkulačku, aby mohli pracovat. Nemá-li každý počítač, pracují ve skupinách.

Obsah kurzu:

 1. Teoretické vymezení Revenue Managementu (dále jen RM)
 2. Charakteristika a historie
 3. Základní předpoklady pro využití RM
 4. Faktory ovlivňující využívání metody RM v hotelnictví
 5. Důležité podmínky pro aplikace RM
 6. Výhody RM
 7. 9 kroků ke smart REVENUE MANAGEMENTU
 8. Market Inteligence (znalost našeho zákazníka)
 9. Segmentace trhu
 10. Konkurence a SWOT analýza
 11. Ekonomické principy
 12. Předpověď poptávky (forecast)
 13. Distribuční síť (online a offline channel distribution)
 14. Cenová politika
 15. Restrikce
 16. Online reputace

Kurz je velmi praktický, obsahuje reálné ukázky, praktická cvičení včetně práce na forecastu a budgetu.

Workshop můžeme upravit podle požadavku na to, co potřebujeme ve své práci vy nebo kde si myslíte, že potřebujete „přidat“. Podle našich zkušeností taktéž na místě je někdy kurz operativně upraven podle toho, jaké se objeví dotazy. Hodně se s účastníky, pokud dříve neabsolvovali kurz Dynamické cenotvorby, věnujeme této problematice, protože bez dynamické cenotvorby není možné realizovat revenue management. Dalé se také okrajově věnujeme marketingu, protože ten se často prolíná právě s dynamickou cenotvorbou.

Během školení stále kreslím na flipchart, protože díky tomu mohu velmi dobře popsat praktické situace, které každý z nás zažívá v hotelovém provozu.

V současné době nemáme otevřený žádný Revenue Management kurz pro veřejnost. Školíme pouze pro uzavřenou společnost, školení připravené na míru pro hotel.

Těšíme se, že budete moci takové školení připravit i pro vás. Cena za 2 dny pro max. 15 osob (s ohledem na typ kurzu více účastníků nedoporučujeme) je 65.000 + DPH v aktuální výši. Cena zahrnuje přípravu materiálů, dopravu (po České republice) a čas konzultanta. Nezahrnuje občerstvení, pronájem místnosti atd., to je většinou realizováno ve vašem hotelu.

LÍBÍ SE VÁM TO?


Zůstaňte s námi v kontaktu