Co je to RevPAR a jak jej můžete využít ke zlepšení svého hotelu?

Jako hoteliér jistě chápete, že je důležité být ziskový. Jedním z ukazatelů, který byste měli používat k měření výkonnosti svého hotelu, je tzv. RevPAR neboli Revenue per Available Room. Znalost toho, co je RevPAR a jak jej používat, vám může pomoci učinit důležitá rozhodnutí týkající se cen, provozu a služeb zákazníkům, která vám pomohou maximalizovat zisky. Pojďme se blíže podívat na to, co je to RevPAR a jak může analýza této metriky prospět vašemu podnikání.


Co je to RevPAR?
RevPAR je zkratka pro „Revenue Per Available Room“ a měří průměrné příjmy z každého dostupného pokoje v daném časovém období. Tento výpočet zohledňuje jak míru obsazenosti, tak průměrnou denní sazbu (ADR), což jsou dvě klíčové metriky používané k hodnocení výkonnosti hotelu. Pro výpočet RevPAR stačí vynásobit celkový počet pokojů ve vašem zařízení mírou obsazenosti za dané období (procento obsazených pokojů) a poté výsledek vynásobit průměrnou denní sazbou (průměrná částka účtovaná za každou noc). Výsledné číslo vám poskytne celkový odhad, kolik peněz bylo v daném období vyděláno na jeden pokoj.

https://pomahamehotelierum.cz/jak-se-pocita-revpar-vzorec/

Proč je RevPAR důležitý?
RevPAR je jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro měření finanční výkonnosti hotelu, protože odráží jak obsazenost, tak ADR. Pomocí této metriky mohou hoteliéři rychle zjistit, zda je jejich cenová strategie efektivní, nebo zda ji musí odpovídajícím způsobem upravit, aby zvýšili ziskovost. Kromě toho sledování RevPAR pomáhá hoteliérům odhalit trendy na trhu, aby byli lépe připraveni, až k těmto změnám dojde. Pokud například v jejich oblasti dochází k sezónním změnám v poptávce nebo nabídce, pak hoteliéři, kteří sledují své RevPAR, budou dopředu vědět, kdy je třeba zvýšit ceny nebo nabídnout speciální nabídky, aby zůstali konkurenceschopní vůči ostatním hotelům na svém trhu.

Jak můžete využít RevPAR?
Sledování a analýza denní nebo týdenní hodnoty RevPAR vašeho hotelu je zásadní pro přijímání informovaných rozhodnutí o cenových strategiích a operacích v rámci vašeho podnikání. Pomáhá také identifikovat oblasti, kde je třeba zlepšení, jako jsou služby zákazníkům nebo marketingové úsilí, které by mohlo vést ke zvýšení příjmů z vyšší obsazenosti nebo vyšších ADR. Sledování změn v trendech RevPar v celém odvětví vám navíc umožní pochopit, jak si vedou konkurenti ve srovnání s vaším podnikem, což vám pomůže při rozhodování o cenových modelech a také o propagačních akcích nebo slevách, které budete chtít zákazníkům v určitých obdobích nabídnout.


RevPar je zásadní metrikou pro každý úspěšný podnik v pohostinství, protože poskytuje cenný přehled o tom, jak dobře si vaše zařízení vede finančně v čase, a zároveň poskytuje neocenitelné informace o úrovni poptávky zákazníků a cenové elasticitě v rámci vašeho trhu. Pravidelná analýza těchto údajů vám umožní porozumět trendům v oboru a přijímat informovaná rozhodnutí o cenových strategiích, operacích, propagačních akcích, slevách a iniciativách v oblasti služeb zákazníkům – to vše vede k vyšší ziskovosti vašeho podniku! Efektivním využitím těchto poznatků si budete jisti, že vybudujete silnější hospodářský výsledek efektivněji než kdykoli předtím!

https://pomahamehotelierum.cz/skoleni-revenue-management-dynamicka-cenotvorba/