leto hotely Česká republika

Prázdninové plány Čechů a Slováků COVID-19 moc nezměnil

Svět se ve skutečnosti nezastavil, jen se zpomalil. A ačkoliv se může zdát, že cestování už se nikdy nevrátí do starých kolejí, není tomu tak. Tedy alespoň ne podle průzkumu Prázdninové plány 2020, který jsme v Pomáháme hoteliérům provedli s vaší pomocí. Výstupy z něj jsou více než pozitivní: Češi a Slováci se totiž cestovat chystají a jejich plány se zase až tak moc neliší od těch loňských.

Posuďte sami:

Více než 90 % dotazovaných plánuje na letošek dovolenou, jen maličký střípek je přesvědčen, že letos nikam nepojede.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Plánujete v roce 2020 dovolenou nebo prodloužený víkend mimo domov?. Počet odpovědí: 512 odpovědí.

85 % dotazovaných směřuje své plány na červenec a srpen, velká část (40 %) své cestovatelské plány uskuteční v září a říjnu, i když jen 40 % z dotazovaných má svůj pobyt již rezervovaný.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: V jakém období plánujete cestovat? (vybrat můžete několik různých možností). Počet odpovědí: 472 odpovědí.

Celých 92 % se chystá svou dovolenou strávit v domovině, tedy v Česku a na Slovensku. Na tuto odpověď má pochopitelně velký vliv pomalu ustupující pandemie koronaviru, i tak je to ale obrovská šance právě pro vás, české a slovenské hotely, které z této nešťastné situace můžete nakonec ještě něco vytěžit.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Kde plánujete strávit svou dovolenou? (vybrat můžete několik různých možností). Počet odpovědí: 472 odpovědí.

Délka pobytu se v odpovědích pohybuje nejčastěji v rozmezí 4 až 7 dnů, zhruba 35 % dotazovaných se chystá jako dovolenou strávit jen prodloužený víkend a nejčastěji jde o single páry (romantické balíčky a wellness) a rodiny s dětmi (vyžití pro děti a rodinná zábava). 

Zajímavé jsou odpovědi ohledně reakcí hotelů na bezpečnostní opatření týkající se pandemie. I když celých 73,5 % dotazovaných odpovědělo, že hotel by měl přijmout nějaká opatření (nejčastěji jde o zvýšenou hygienu a umístění dezinfekčních prostředků v prostorách hotelu i hotelového pokoje), jen zhruba pětina považuje připravenost hotelu na epidemiologickou bezpečnost za důležitý faktor při výběru hotelu. Celých 46 % uvedlo, že tento fakt nehraje při jejich rozhodování příliš velkou roli.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Měl by hotel přijmout bezpečnostní opatření týkající se epidemie?. Počet odpovědí: 491 odpovědí.
Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Jak velkou roli ve Vašem rozhodování hraje fakt, zde je ubytovací zařízení připravené na epidemiologickou bezpečnost?. Počet odpovědí: 491 odpovědí.

Na závěr údaje více než pozitivní: 65 % dotazovaných uvedlo, že jejich rozpočet na cestování v roce 2020 bude stejný nebo podobný jako v loňském roce, i když třetina dotazovaných přiznala, že rozpočet jejich domácnosti se oproti loňskému roku zhorší. V průzkumu byly celkem rovnoměrně zastoupeny všechny věkové skupiny od 25 do 55 let a jen třetina pocházela z velkého města nad 500 tisíc obyvatel.

Graf odpovědí Formulářů. Název otázky: Jaký je tento rok Váš rozpočet na dovolenou a s ní spojené aktivity?. Počet odpovědí: 491 odpovědí.

Co se děje v Evropě

Díky průzkumu společnosti Revinate pro vás máme také přehled toho, co se s počtem rezervací v době nástupu poptávky po pandemii COVID-19 děje obecně v celé Evropě. Z průzkumu vyplývá, že cestovatelské plány celých 64 % dotazovaných byly nějakým způsobem ovlivněny šířením koronaviru, z toho 39,4 % Evropanů v minulých týdnech zrušilo svůj pobyt v hotelu, 25 % svůj pobyt pouze přesunulo na pozdější datum. 35, 6 % dotazovaných nemuselo řešit vůbec žádnou změnu a jejich cesty proběhly podle plánu.

Podle průzkumu se touha po letním cestování u většiny cestujících probudí většinou již v dubnu. Letos tomu tak bohužel nebylo, jelikož v dubnu stále ještě nebylo jisté, jak dlouho potrvají restrikce omezující pohyb osob. 73,7 % dotazovaných neuvažovalo v dubnu o budoucím rezervování hotelu, 16, 9 % cestování zvažovalo, ale na samotné rezervování pokoje si ještě počkalo. Pouze 9,4 % odvážných své letní plány rezervovalo již v měsíci dubnu.

Navzdory stále travajícímu risku nákazy se 74,7 % Evropanů vyjádřilo, že se chystají v následujícím roce cestovat. Nejoptimističtější národností jsou v tomto směru Němci, kterých takto odpovědělo 81,4 %. Ve velkém se chystají cestovat také Španělé (79,7 %) a Britové (65,5 %).

A kam se Evropané chystají cestovat? Nebude asi překvapením, že pro svou první cestu si téměř všichni vyberou svou domácí lokalitu (65 %). 50,4 % si pro svou cestu vybere vlastní stát, 14,5 % očekává cestovat mimo domovinu, stále ale v rámci jednoho státu nebo provincie. 31,5 % pak očekává, že bude cestovat do zahraničí. Opět je v tomto směru nejakčnější Německo, kde takto odpovědělo 46,1 % dotazovanách. Na druhé straně ve Španělsku se do zahraničí příliš nehrnou, pouze 16,3 % Španělů si pro svou první post COVID-19 cestu vybere některý z okolních států.

Doslova skvělou zprávou je informace, že 64 % Evropanů by se cítilo mnohem bezpečněji, kdyby si pro svou cestu vybralo zařízení, kde už někdy v minulosti pobývali. Hoteliéři, kteří se právě aktivně zabývají komunikací s databází svých minulých hostů a snaží se je navnadit k dalšímu pobytu, mají tedy zelenou.

63 % dotazovaných má nějakou představu o tom, kdy se znovu chystají na cesty. Zatímco 15,8 % se chystá vycestovat během následujících 3 měsíců, a zhruba stejný počet (15,3 %) v následujících 6 měsících, 19,3 % vycestuje do jednoho roku a 12,1 % až po uplynutí 12 měsíců. 31 % si zatím není datem svého cestování jisto a 6,4 % se nechystá cestovat vůbec. Jen pro zajímavost, více než třetina dotazovaných Švédů se chystá cestovat v následujících 6 měsících.

A na základě čeho se budou cestující rozhodovat, který hotel si pro svůj pobyt vyberou? Asi vás nepřekvapí, že čistota a bezpečnost je stále na prvním místě (24 %), a to také proto, že jsou tato kritéria snadno kontrolovatelná. Jak můžete jít svým hostům naproti? Dejte jim vědět, jak jsou u vás tato nová nařízení uplatňována a vše doplňte pozitivními reakcemi samotných hostů.

Dalším aspektem rozhodování je lokalita (21,3 %) a samozřejmě cena (20,4 %). 10 % cestujících zajímá „pandemický status“ daného ubytovacího zařízení, tedy jak moc byl samotný personál a daná lokalita koronavirem zasažen.

Sledujte situaci v hotelnictví live

Statistiky dokazují nárůst přímých rezervací oproti rezervacím z online prodejních kanálů OTAs a od konce května pozorujeme dokonce mírné navýšení oproti předešlému roku.

Závěrem bychom vám rádi představili průzkumy, které nezávisle provádí Profitroom. Výstupy můžete živě sledovat na webových stránkách www.profitroom.cz/koronavirus.

Rezervace z OTAs zaznamenávají oproti roku předešlému pokles o přibližně 30 %. Postupem času taktéž ukazují rostoucí tendenci, i když ne takovou, jako přímé rezervace, které přicházejí prostřednictvím rezervačního systému Booking Engine.

Statistiky Profitroom vám také pomohou ověřit letní termíny, o které mají hosté obecně největší zájem.

Naše rada závěrem: Chopte příležitost za pačesy a nezapomínejte na výhody přímých rezervací!

Zdroj: pomahamehotelierum

Photo credit: Pixabay