Jak přilákat více firemních klientů: Praktický plán pro hoteliéry

Ahoj a vítej! Dnes ti přináším praktický plán, jak zvýšit poptávku po firemních akcích ve tvém hotelu. Tento plán obsahuje pět klíčových kroků, které ti pomohou přilákat více firemních klientů a zvýšit obsazenost tvého hotelu.

Praktický plán

1. Změň svůj mindset:

  • Krok: Přijmi mindset hojnosti. Soustřeď se na silné stránky svého hotelu a na to, co můžeš nabídnout, místo abys se zaměřoval/a na negativní aspekty jako nízká obsazenost nebo vysoká konkurence.
  • Nástroje: Pozitivní afirmace a cvičení na změnu mindsetu.

2. Porozuměj potřebám klientů:

  • Krok: Přemýšlej jako klient. Zjisti, co by tě jako firemního zákazníka přitáhlo a zdůrazni tyto aspekty.
  • Nástroje: Dotazníky pro zákazníky, zpětná vazba klientů a průzkum trhu.

3. Vytvářej atraktivní balíčky:

  • Krok: Navrhni komplexní a přitažlivé balíčky pro firemní akce, které klientům usnadní organizaci a zajistí bezstresový průběh.
  • Nástroje: Podrobné nabídky balíčků, jasná komunikace výhod a zjednodušené procesy rezervace.

4. Osobně se zapojuj s klienty:

  • Krok: Navazuj přímou a personalizovanou komunikaci s potenciálními klienty prostřednictvím schůzek, telefonátů a návštěv.
  • Nástroje: CRM systémy pro správu interakcí s klienty, personalizované e-mailové kampaně a strategie pro následnou komunikaci.

5. Buduj dlouhodobé vztahy:

  • Krok: Rozvíjej dlouhodobé strategie angažovanosti pořádáním exkluzivních akcí, účastí na oborových setkáních a formováním strategických partnerství s dalšími podniky.
  • Nástroje: Zdroje pro plánování akcí, příležitosti k networkingu a dohody o partnerstvích.

Doufám, že ti tento praktický plán pomůže přilákat více firemních klientů a zvýšit obsazenost tvého hotelu. Pro více inspirace a praktických rad si poslechni celý podcast na Spotify nebo na YouTube.

O podcastu

V tomto osvěžujícím podcastu Úspěšný hotel s Radkou Telyčkovou sdílí účinné strategie pro hoteliéry, jak přilákat více firemních klientů, zejména mimo sezónu. Diskuze zdůrazňuje význam pozitivního myšlení, porozumění potřebám klientů, vytváření atraktivních balíčků, osobního zapojení se s potenciálními klienty a budování dlouhodobých vztahů k posílení firemních rezervací a obsazenosti hotelu.

Poslechni si podcast:

Těším se na tebe!