Jak ulehčit život sobě i svým budoucím zákazníkům?

V dalším příspěvku se opět vrátíme k Online Reputation Managementu a zaměříme svůj pohled na společnost TrustYou, která dle našeho názoru nabízí jednoznačně nejlepší a nejefektivnější řešení pro Vaše ubytovací zařízení v oblasti online reputace.

Není tomu zas tak dávno, kdy byli lidé při rezervování hotelu závislí na tradičních reklamách a marketingu. Pak se ale znenadání objevily na webových stránkách recenzní portály, jejichž obsah je tvořen názory hostů a začaly tak masivně ovlivňovat rozhodování zákazníků při jejich koupi. V dnešní době již takovýchto platform existují na světě stovky a miliony názorů jsou na nich ventilovány předešlými zákazníky. Recenze se staly jedním z hlavních zdrojů informací, který ovlivňuje budoucí zákazníky, zda si pokoj v hotelu koupí, anebo si raději vybere jiné ubytovací zařízení. Díky nim se stal obsah daleko průhlednější a příští zákazníci získali detailní informace o většině hotelů na celém světě.

S neustálým růstem těchto recenzních portálů a OTA se stává pro hoteliéry stále obtížnější držet krok a sledovat reputaci na každém z nich zvlášť. Podle nezávislé studie PhoCusWright si 80 % cestovatelů přečte přinejmenším 6-12 recenzí, než se rozhodne, zda si hotel zarezervuje či nikoliv. Je to pro ně ale zdlouhavé, časově náročné a neposkytuje jim to ucelený obraz o Vašem zařízení. Proto je třeba se svým zákazníkům rozhodování ulehčit a pomoci jim a ostatně i sobě najít všechny důležité informace na jednom místě, jednoduše a stručně. Vytáhnout informace o Vašem hotelu z 200 stovek recenzních portálů, zanalyzovat je a vytvořit jeden výstup dá ovšem docela zabrat. I kdybyste to technicky dokázali sami, tak ruku na srdce, kdo z Vás by na to měl, kolegové, čas?

A právě v tuto chvíli přichází TrustYou s jednoznačně efektivním a váš život usnadňujícím nástrojem, který se snaží pozitivně ovlivnit rozhodnutí cestovatelů, tedy Vašich budoucích zákazníků. Díky tomuto nástoji vidíte na jednom místě, jak si vedete na různých recenzních portálech, jak si vedou Vaši největší konkurenti, co vylepšit a na co se do budoucnosti zaměřit. Vaši budoucí zákazníci mají usnadněno rozhodování díky šikovnému nástroji od TrustYou, který se jmenuje TrustScore. Jedná se světově první nástroj zobrazující skóre hotelu či jiného businessu (restaurace, atp.) TrustScore je vytvořen ze všech různých recenzních portálů a OTA, ovšem jen z těch prověřených.

Hlubší pohled na věc nám nabízí Meta-Review, které je Big Data analýzou a semantickou technologií, která nám odkrývá klíčové názory hostů o daném zařízení. Toto nám vygeneruje jednoduše nejdůležitější pozitivní a negativní atributy. Umožňuje tím jak hostovi, tak i hoteliérovi vidět silné a slabé stránky o zařízení díky sumáři, který na základě analyzovaných dat vznikne. Meta-Review do své analýzy zahrnuje všechny recenze, které na internetu o svém zařízení najdete. Je vytvořeno tak, že těm, které jsou ověřené a aktuálnější přikládá větší váhu než těm, které ověřené nejsou a jsou staršího data. Tím vytváří souhrnou informaci o reputaci hotelu napříč recenzními portály. Zákon velkých čísel, na kterém je Meta-Review postaveno, minimalizuje vliv extrémů, které by mohly mít velký vliv na hodnocení, jak můžete vidět na následujícím příkladu.

TrustYou zjistilo, že průměrný rating pro hotely se často dramaticky liší v závislosti na zdroji recenzí. Při analýze 50 hotelů ve 25 městech v USA zjistili až 16 bodový rozdíl mezi průměrným nejvyšším a průměrným nejnižším hodnocením na recenzních portálech. Těchto rozdílů Vás Meta-Review od TrustYou lehce zbaví, protože do sebe zahrne všechny recenze a teprve následně z nich vytvoří výstupy a průměrné sk

óre. Příklad, jak se recenze promítají do Meta-Review, a jaký obraz Vám to o zařízení poskytne, naleznete v dolní části zprávy na této webové stránce pod názvem Tops and Flops. Jakožto hoteliér z toho jasně poznáte, na co si Vaši zákazníci na internetu nejvíce stěžují a je na tom tedy třeba zapracovat a naopak s čím jsou spokojeni a co se jim na Vašem hotelu líbilo. Podobný obrázek vidí i Vaši zákazníci v sekci Meta-Review. Jako názorný příklad Vám uvádíme hotel Hilton v New Yorku , kde se můžete přesvědčit, že vše je jasné, stručné a zřetelné.

Z našeho pohledu je TrustYou jedinečným řešením, které Vás dokáže zbavit celé řady problémů, poskytne Vám jasný obraz o tom, jak si stojíte, ušetří spoustu času a Vašim potenciálním hostům usnadní a urychlí rozhodování. To, co do něj budete muset vložit, se Vám v budoucnosti mnohonásobně vrátí a budete se loučit jen se spokojenými hosty. Náš tým je otevřen jakýmkoli dotazům ohledně TrustYou. Rádi Vám se vším pomůžeme a naučíme Vás, jak s tímto nástrojem efektivně pracovat. Proto neváhejte, nikdy totiž nevíte, jestli už Váš konkurent není o krok napřed!