Elektronická evidence tržeb (EET) – informace pro všechny provozovatele ubytovacích zařízení

Mnohým z nás při pomyšlení na Elektronickou evidenci tržeb vyskočí husí kůže, orosí se čelo potem a na mysli vyvstanou ty nejhorší představy budoucího vývoje našeho podnikání. A přitom jsme tolik let dřeli, abychom vybudovali to, co teď máme. Jste si ale jistí, že 100 % víte, co Vás s příchodem EET bude čekat?

V poslední době nás někteří z vás oslovili, abychom vám pomohli rozhodnout se, které řešení v rámci EET bude nejlepší. A protože jsme si také sami potřebovali ujasnit některé informace a fakta, rozhodli jsme se připravit pro Vás článek, ve kterém se dozvíte, jak to bude fungovat a především, zda jsou na to Vaši partneři dostatečně připraveni.

Jak to bude fungovat?

Nejprve se zaměříme na proces, který si pod Elektronickou evidencí tržeb představit. Zákazník je ubytovaný ve Vašem ubytovacím zařízení, případně se rozhodne jít na večeři do Vaší malé útulné restaurace, která je součástí ubytovacího zařízení. Po skvělé večeři  musí samozřejmě zaplatit. V současné chvíli se nic závratného neděje. Vytisknete mu účtenku, on zaplatí a je hotovo. Od prosince 2016, kdy vejde v platnost Zákon o evidenci tržeb, bude postup následovný:

 1. Obchodník odešle datovou zprávu o této platbě pomocí internetového připojení na server Finanční správy nejpozději v době, kdy host platí, tedy při uskutečnění evidované tržby.
 2. Informace o této platbě se na server uloží a vytvoří se pro ni unikátní kód.
 3. Unikátní kód bude IHNED (do 2 sekund) poslán zpět obchodníkovi na jeho zařízení.
 4. Zařízení vytiskne kód na účtenku, kterou obdrží host při platbě za jeho večeři, pobyt, atp.

Jednoduše jde tedy o to, že na Finanční správě bude evidovaná každá platba, kterou u Vás jakýkoli host uskuteční. Nezáleží přitom na tom, zda Váš host zaplatí v hotovosti, platební kartou, šekem, anebo něčím, co je těmto způsobům podobné. Platby, které není potřeba evidovat, jsou ty, které proběhnou pomocí převodu z účtu na účet anebo inkasa.

Co nás čeká před spuštěním a co je třeba zařídit?

Povinnost evidence tržeb nás všechny z oblasti hotelnictví a stravování čeká již od prosince 2016. Spadáme tedy do první vlny z celkem čtyř, které budou následovat v dalších letech, aby se zajistil hladší průběh celého přechodu na EET. Pokud podnikáte i v jiné oblasti, než je hotelnictví a stravovací služby a zajímá Vás, kdy se bude EET zavádět v jiných oborech, můžete se podívat ZDE.

A jak je to s vybavení pro Elektronickou evidenci? To je plně ve Vašich rukách. Můžete použít zařízení, které již máte, anebo si zakoupit nové podle libosti – tedy počítač, table, pokladnu, atp. Je nutné ovšem zajistit internetové připojení a nainstalovat software potřebný pro EET – tedy recepční (v případě hotelu) a restaurační (v případě stravovacího zařízení) systém. Na serveru etržby.cz pro nás připravili hezký obrázek s názvem Schéma pro rozhodování podnikatele, který můžete vidět níže. Z toho lze snadno odvodit, jak se rozhodovat, pokud máte/nemáte pokladní zařízení, připojení k internetu a tiskárnu.

Zdroj 

Ještě než bude EET spuštěna, je potřeba, aby si podnikatel zažádal na Finanční správě o autentizační údaje (o ty si budeme moci zažádat od 1. 9. 2016). Poté, co autentizační údaje obdrží, se přihlásí na portál správce daně, zde zaeviduje své provozovny a vygeneruje si certifikát, který si následně nainstaluje do svého pokladního zařízení.

2 způsoby evidence tržeb

Fungovat by měly dva způsoby evidence tržeb. Oba dva si podrobněji rozebereme.

 1. BĚŽNÝ REŽIM (ONLINE) – Tento režim bude uplatňovat pravděpodobně většina z nás. Jedná se o ten, který je popsán výše – pomocí internetu je zaslána každá tržba na server Finanční správy a na účtenku zákazníka se vytiskne unikátní kód. POZOR – tržbu můžete zaevidovat kdykoliv před jejím uskutečněním (to se týká například plateb kartou, kdy k připsání částky na účet dochází později), avšak nejpozději v okamžiku uskutečnění. Ne později! To, jak by měla účtenka vypadat zákon neupravuje. Podnikatel ji může předat zákazníkovi v tištěné formě anebo třeba poslat na e-mail. Druhý způsob předání se ale bude týkat spíše prodeje na dálku.
 2. ZJEDNODUŠENÝ REŽIM (OFFLINE) – V případě tohoto režimu posílá podnikatel údaje o tržbě nejpozději do 5 dnů od jejího uskutečnění. Navíc není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód. Musí ovšem uvést podpisový kód poplatníka. Evidovat tímto způsobem se bude například prodej na palubám různých dopravní prostředků. O tuto evidenci si může podnikatel zažádat anebo jej může používat ten, komu by používání běžného režimu stížilo jeho podnikání. Tento režim se týká například těch z nás, kteří provozují ubytovací zařízení na nějaké místě, kde opravdu nelze zajistit internetové připojení.

V případě, že dojde k výpadku spojení mezi pokladním zařízením a serverem Finanční správy, anebo výpadku internetu musí podnikatel odeslat údaje o tržbě nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby na server. Na účtence zákazníka není tedy uveden autentizační kód, ale namísto něj podpisový kód poplatníka. Po obnově spojení se tržba odešle z pokladního systému automaticky.

Pokud se nám rozbije pokladna, nebo jiné zařízení, které k evidenci používáme, můžeme dál pokračovat v podnikání, ale musíme co nejrychleji problém vyřešit a zpětně zaslat tržby, které proběhly. V případě storna se taky nemusíme obávat. Částku zaúčtujeme stejně jako tržbu akorát jako mínusová položka. Částka ovšem není vázaná na původní, kterou stornujeme.

Jak poplatník, tak i zákazník si mohou ověřit danou transakci ve webové aplikaci Finanční správy.

Je Váš systém připraven?

Nejste si jistí, že zrovna recepční systém, který používáte, bude pro přechod připraven? Rozhodli jsme se u našich partnerů zjistit za Vás, jak na tom jsou, abyste nebyli nemile překvapeni.

Mezi nejčastěji používané  recepční systémy v České republice patří (řazeno abecedně) HotelTime, Hores, Mefisto, Micros-Fidelio, Previo, Protel. Všichni jmenovaní partneři garantují na svých webových stránkách, že na přechod jsou připraveni a veškerý vývoj za Vás sledují. Je nám jasné, že ne všichni z Vás používají zrovna tyto systémy, proto pokud používáte jakýkoli jiný recepční systém, bližší informace vám sdělí Váš poskytovatel systému. Případně se můžete obrátit i na nás.

Další důležité informace

Zkušební provoz EET by měl být spuštěn nejpozději měsíc před jejím oficiálním spuštěním, tedy 1. 11. 2016. Od tohoto data již tedy budeme moci evidovat své tržby pomocí EET a vyzkoušet si, zda nám vše funguje tak, jak má. No, uvidíme, zda se to povede.

Ve spojení se zavedením EET se povedly prosadit dvě zásadní věci a to snížení DPH z 21 % na 15 % na stravovací služby a nealkoholické nápoje s účinností od 1. 12. 2016 a slevu na dani z příjmu ve výši 5000 Kč pro podnikající fyzické osoby. Aspoň něco!

Shrnutí aneb co udělat pro hladký průběh

 1. Zjistit, zda mám recepční systém (PMS), který je na EET připraven. Pokud ne, pak si vybrat jiného poskytovatele, který EET nabízí.
 2. Zažádat si o autentizační údaje na Finanční správě – co nejdříve po 1. 9. 2016, abychom na to a) nezapomněli a za b) nemuseli nadále myslet a za c) nenechávali vše na poslední chvíli.
 3. Zaregistrovat svou provozovnu a stáhnout certifikát.
 4. Prověřit funkčnost stávajících zařízení, které slouží jako pokladna. Pokud žádné nemáte, koupit nové.
 5. Nainstalovat certifikát do systému nebo pokladny (instalaci Vám zařídí Váš poskytovatel hotelového nebo pokladního systému).

V současné chvíli těžko říci, jak moc EET zasáhne do našeho života. Vše ukáže až čas. Vaším nejlepším parťákem v EET je právě Váš poskytovatel hotelového rezervačního systému. Pokud ho dodnes ve svém hotelu ještě nemáte, vězte, že nyní už existuje pádný důvod, proč si ho pořídit. Pustťe se do toho co nejdříve; necháte-li to na poslední chvíli, nemuseli byste vše stihnout nastavit. Zbytečný stres před koncem roku.

Každé ubytovací zařízení je jiné a má tím pádem odlišné požadavky a představy o tom, jak by měl jejich recepční systém fungovat. Výběr správného hotelového systému není jen otázka EET či registrace hosta pro příjezd a odjezd nebo vytištění faktury. Nevíte-li si rady, kontaktujte nás. Máme komplexní přehled o možnostech na trhu a dokážeme Vám s výběrem určitě pomoci. Nechte si poradit od těch, kteří tomu rozumí 🙂

P.S.: Elektronická evidence tržeb se bude týkat všech, kteří oficiálně podnikají a odvádějí daně. Provozujete-li malé ubytovací zařízení o 2 či 3 pokojích a rezervační systém nepotřebujete, můžete to elegantně vyřešit mobilní aplikací na EET (nabízí Vodafone, T-Mobile – vychází zhruba na 300 Kč/měsíc) a k tomu zakoupit pokladní tiskárnu (levné nabídky – okolo 4000 Kč –  naleznete například ZDE). Nezoufejte tedy, nemusíte investovat desetitisíce do nového vybavení, které jinak nevyužijete. 🙂

Zdroj:

[1]

[2]

STÁHNĚTE SI PŘÍPADOVOU STUDII ZDARMA