TripAdvisor zpřístupnil hoteliérům nové analytické nástroje pro lepší monitoring konkurence

TripAdvisor spuští nový analytický nástroj, který pomáhá majitelům a provozovatelům hotelů sledovat konkurenci. Mezi novými funkcemi je aplikace, která vám umožní lépe spravovat profil vašeho hotelu. V současné době je tato funkce bezplatná a je k dispozici přímo v Tripadvisor Management Dashboard.

Přímo v záložce TripAdvisor Management Dashboard získáte nově bezplatné informace týkající se posledních aktivit o hodnocení hotelu (reviews), hodnocení popularity nebo např. nejčastější komentáře v hodnoceních jednotlivých uživatelů. Věnujte těmto komentářům pozornost – mohou být silnou i slabou stránkou vašeho hotelu.

Přes TripAdvisor Management Dashboard můžete velmi jednoduše spravovat profil v hotelu, můžete nahrát nové fotografie či zjistit, kteří uživatelé (podle lokality) jsou vašimi nejčastějšími návštěvníky.

 

Tripadvisor Dashboard

 

TripAdvisor Management Dashboard obsahuje také aplikaci Track Your Property Performance, která pomůže hotelům získat povědomí o spokojenosti zákazníka (Customer Satisfaction Index) v porovnání k vybrané konkurenci.

TripAdvisor Management Dashboard je přístupná všem a to zdarma. Stačí se zaregistrovat na www.tripadvisor.comspravovat hotel jako jeho representant. Pokud tedy ještě nemáte přístup do této sekce v rámci TripAdvisor, určitě tak učiňte co nejdříve. Získáte zdarma hodnotné informace. K registrace správcovství hotelů stačí uskutečnit Business Management Registration – a to buď přes platební kartu (pouze pro registraci, nic zde neplatíte) nebo přes TripAdvisor Contact. Rychlejší a nejúčinnější je provést registraci kartou, registrace je okamžitá a ihned vám zpřístupní všechny statistiky a údaje, které jsou zdarma poskytovány.

 

Business Listings

 

Autorizace

Disponujte-li váš hotel registrací Business Listings, získáte v následujících týdnech (podle vyjádření TripAdvisor) další zajímavé rozšíření této funkce v podobě získávání přehledu o zobrazování profilů konkurenčních hotelů jednotlivých uživatelů.

Každý hotel v rámci Business Listings má možnost sledovat grafy trendů a metrik, jak si stojí hotel oproti konkurenci. Můžete taktéž zadávat speciální nabídky (Special Offers), spravovat informace o hotelu včetně webové adresy, emailové adresy či telefonního čísla přímo v profile hotelu na TripAdvisor.