VSTUPNÍ FORMULÁŘ

 

 

 

Těším se na Tebe 8.11.2022


TOTO BUDE NÁPLNÍ IMPLEMENTAČNÍHO PROGRAMU A MASTERMIND

VÁŠ ÚSPĚCH ZÁVISÍ ZCELA NA VLASTNÍM ÚSILÍ VAŠEHO A VAŠEHO TÝMU, MOTIVACE, ODSAHU A NÁSLEDOVÁNÍ TÝMOVÉHO DUCHU. NEMŮŽEME PŘEDPOVĚDĚT A NEZARUČUJEME, ŽE DOSTANETE KONKRÉTNÍ VÝSLEDEK, A PŘIJÍMÁTE A ROZUMÍTE, ŽE SE VÝSLEDKY U KAŽDÉ SLUŽBY A JEJÍHO JEDNOTLIVCE LIŠÍ. VÝSLEDKY KAŽDÉHO HOTELU ZÁVISÍ NA JEHO JEDINEČNÉM POZADÍ, ODDĚLENÍ VAŠEHO A VAŠEHO TÝMU, PŘÁNÍ, MOTIVACE, ČINNOSTÍ A ŘADĚ DALŠÍCH FAKTORŮ, VČETNĚ CENY, VÝNOSU, SEGMENTOVÁNÍ, VYKAZOVÁNÍ NEBO SPRÁVY ONLINE REPUTACE. PLNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEEXISTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍHO VÝSLEDKU NEBO VÝSLEDKŮ, KTERÉ MŮŽETE OČEKÁVAT PŘI POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ, KTERÉ ZÍSKÁTE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO PRODUKTU, JEJICH PROSTŘEDÍ.
Když si koupíte náš produkt, chápete, že neexistuje žádná záruka, že dosáhnete jakéhokoli konkrétního výsledku nebo výsledku pomocí některého z prezentovaných nápadů, nástrojů, strategií nebo doporučení. Nedáváme žádné sliby ani záruky týkající se vaší pravděpodobnosti úspěchu, výkonu, budoucích příjmů, obchodních zisků, marketingové výkonnosti, růstu zákazníků nebo výsledků jakéhokoli druhu. Chápete, že s jakýmkoli obchodním úsilím je spojeno přirozené riziko, včetně ztráty kapitálu a ztráty zákazníků, a proto přebíráte veškerou odpovědnost za jakékoli takové riziko.
ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA FINANČNÍ VÝSLEDKY: JAKÉKOLI VÝNOSY, ADR, REVPAR NEBO JINÉ VÝSLEDKY UVEDENÉ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU POUZE ODHADY TOHO, CO MŮŽE BÝT MOŽNÉ NYNÍ NEBO V BUDOUCNU. NEMŮŽE BÝT ŽÁDNÁ JISTOTA, JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ FINANČNÍ VÝSLEDEK ZALOŽENÝ NA POUŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEJSEM ODPOVĚDNÝ ZA VAŠE DOSAŽENÉ VÝNOSY, ÚSPĚCH NEBO NEÚSPĚCH VAŠICH OSOBNÍCH NEBO OBCHODNÍCH (HOTELOVÝCH) ROZHODNUTÍ, ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ VAŠEHO HOTELU NEBO ÚROVNĚ PŘÍJMŮ NEBO JAKÉKOLI JINÉ VÝSLEDKY JAKÉKOLI MÁTE VÝSLEDKY INFORMACÍ, KTERÉ VÁM PŘEDSTAVUJEME PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBU. JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA VÝSLEDKY SVÉ A SVÉHO TÝMU.
POSUDKY: POSUDKY A POHLEDY NA ZKUŠENOSTI JINÝCH HOTELŮ A ZKUŠENOSTÍ LIDÍ SE SVÝMI STRÁNKAMI UVÁDÍM POUZE ZA ÚČELY ILUSTRACE. POUŽITÉ RECENZE, PŘÍKLADY A FOTOGRAFIE JSOU SKUTEČNÝMI KLIENTY A HOTELY. NEJSOU URČENY K REPREZENTACI ANI ZARUČENÍ, ŽE SOUČASNÍ NEBO BUDOUCÍ KLIENTI DOSAHUJÍ STEJNÝCH NEBO PODOBNÝCH VÝSLEDKŮ.